Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Lisa durft niks te zeggen...Lisa is een verlegen een meisje van 11 jaar. Ze komt bij mij in de praktijk om te leren ‘praten’. Lisa durft namelijk niets te vragen in de klas. Maar ook in winkels en op andere plaatsen durft ze niets te zeggen. Het bestellen van bijvoorbeeld een ijsje lukt haar niet. Ze krijgt dan geen woorden meer uit haar mond. Lisa vertelt me dat ze ook bij haar vriendinnen erg stil is. Ze weet niet wat ze kan vertellen en denkt dat anderen haar verhaal niet interessant zullen vinden. Via POPtalkgesprekjes krijg ik een steeds duidelijker beeld van Lisa en haar ‘praat’probleem en krijgt zij zelf ook steeds meer inzichten. Tijdens de coachingssessies spelen we ook regelmatig een spelletje. Ik let er dan op om spelletjes te kiezen die het praten stimuleren. PimPamPetPicto is daar een mooi voorbeeld van. Op gedetailleerde platen moet je woorden met een bepaalde beginletter kiezen. In het vuur van het spel roepen Lisa en ik allerlei woorden en moeten soms aan elkaar uitleggen waarom we een bepaald woord gekozen hebben. Een ander spelletje dat ik regelmatig met haar heb gespeeld zijn de verhaaldobbelstenen. Lisa dacht dat ze dat echt niet zou kunnen. Zomaar een verhaaltje verzinnen en dat ook nog eens in woorden vertellen! Dus doe ik het eerst een keer voor. Als Lisa aan de beurt is maakt ze er een keurig kloppend verhaal van; dus ze kan het wel! En dan krijgt ze daar ook lol in. We wisselen een paar keer en het vertellen gaat best vlot en het is steeds ook echt een verhaaltje. Knap hoor. Lisa zegt dat het haar helpt om de plaatjes op de dobbelsteen te zien. Je maakt een verhaal in je hoofd en de plaatjes helpen je door het verhaal heen. We bespreken dat een verhaal altijd voorafgegaan wordt door een beeld, een idee, een gedachte. Door daar eerst bewust naar te kijken kan het vertellen erover makkelijker gaan. Lisa ziet het helemaal zitten om dat te gaan oefenen…Thuis, bij haar vriendinnen en in de klas!