Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

InwonersparticipatieDeel 2 In gesprek met wethouder Stan van der Heijden
Door Tom Lassing. Het gesprek werd op 3 januari 2019 gevoerd.

Inwonersparticipatie

Belangrijk thema binnen dit onderwerp is de rol van de Bewonersoverleggen in Best. Gebleken is dat de verschillen tussen de bewonersoverleggen groot zijn. Die verschillen zijn zichtbaar in actief of minder actief, maar ook in de onafhankelijkheid van het bewonersoverleg. 

In een aantal wijken is het bewonersoverleg extreem onpartijdig, terwijl elders in Best een bewonersoverleg maar zo het voortouw kan nemen in een actie die gevoerd wordt tegen een bepaalde nieuwe ontwikkeling.
Die verscheidenheid van rollen moet verdwijnen. We gaan afspraken maken over de rol die de bewonersoverleggen hebben  in wijkgerelateerde zaken.
De komende zes maanden zal er in overleg met de inwoners inde wijken, de gemeente en wellicht ook belangengroeperingen en instellingen gekeken worden naar de ideale rol voor de Bewonersoverleggen.
Belangrijk is en blijft de communicatie. Dat geldt dan overduidelijk twee kanten op. Belangrijk is ook dat bewonersoverleggen goed in de wijk verankerd zijn.
De bewonersoverleggen zijn de komende maanden aan zet.
De stuurgroep"Samen op ons Best" is hier coördinerend in.
De manier waarop Bewonersoverleg Best Oost heeft gewerkt rondom de ontwikkelingen in De Vleut mag wat mij betreft als voorbeeld gelden voor de potentiële nieuwe rol van de bewonersoverleggen. Het Bewonersoverleg aldaar leidde in twee ontwikkelingen in de wijk de dialoog met de betrokkenen terwijl er in beide zaken apart een andere protestgroep was die puur vanuit een bepaalde positie haar protest ingezet heeft.
Wanneer komt het bewonersoverleg in beeld?
-Alleen als het wijkgerelateerde zaken betreft. Individuele zaken heeft het bewonersoverleg geen rol in.

Ik las ook dat er een inwonerspanel bestaat. Wat is dat dan precies?
Het inwonerspanel is Best Breed. We vragen de deelnemers in het panel zaken die Bestbreed spelen. Eén van de belangrijke onderwerpen van de komende tijd is het afvalbeleid van de gemeente. Wil je daar dus invloed op uitoefenen, dan moet je je opgeven voor dat panel!
Ook de dienstverlening van de gemeente wordt een onderwerp dat binnenkort besproken wordt. Je kan nog deelnemer worden. Het is een digitaal panel en dan zou je verwachten dat vooral jongeren zich aanmelden,maar het aantal 80 plussers is groter dan het aantal mensen van onder de 25. Vooral jongeren zijn dus van harte welkom!
Hoe kan je je aanmelden? Kijk hier maar eenshttps://www.gemeentebest.nl/inwonerspanel

Gaat er iets mis in zaken met de gemeente, dan kan je tegen je buurman ofbuurvrouw klagen, maar je kan ook het gemeentehuis bellen. Ik hoor liever niet dat dingen mis gaan, maar dat is beter dan dat mensen het naar ons toe stil houden. Laat het dus weten als het mis gegaan is,of mis dreigt te gaan. Als wethouder hoor ik deze zaken ook graag om er van te leren zodat dingen in de toekomst beter gaan.
Het gemeentehuis is telefonisch te bereiken op nummer 140499 of via Whatsapp: 0622382449.
Mailen kan ook:info@gemeentebest.nl

Volgende week hebben we het over de dienstverlening van de gemeente Best

Deel dit bericht!

Reacties

Jos van Spelde
13 januari 2019

Bewonersoverleg heeft OOK bij individuele zaken een rol. Ze zijn namelijk verbindingsknooppunt voor partners in de wijk. Veder kunnen het in de wijk gerelateerde zaken betreffen maar ook over zaken die over meerdere wijken gaan. Daar is de samenwerking GOEB voor opgericht.

Peter de Leeuw
14 januari 2019

Bij individuele wijkzaken kan het Bewonersoverleg de rol van verwijzer hebben. Geen rol is wel erg zwart - wit.

willie pluijm
22 januari 2019

Ondanks de regelmatige berichtgeving en Nieuwsbrieven lijken bewoners nog niet goed te weten wat een bewonersoverleg doet, kan doen en kan betekenen voor de bewoners. Bewoners klagen liever op facebook dan dat ze actie moeten ondernemen. Wat betreft het inwonerspanel, ik heb me bij de bekendmaking van het Inwonerspanel meteen aangemeld maar nog nooit iets gehoord, alleen dat ik succesvol ben aangemeld.