PleinBest.nl

Inloggen of inschrijven

Groepsbijeenkomsten voor Kinderen In Een Scheiding: KIES voor jezelf!Wanneer ouders uit elkaar gaan, betekent dat een ingrijpende verandering voor een kind. Elk kind kan leren met die verandering om te gaan. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarom is er de KIES groep: Kinderen In Een Scheiding. KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van 7 - 12 jaar die nét met een scheiding te maken hebben, maar ook voor wie de scheiding al langer geleden is.

 In deze groep kan een kind zijn verhaal doen, vragen stellen en antwoorden en oplossingen vinden. Ze ontdekken wat er goed gaat en wat er nog beter zou kunnen. De groep wordt begeleid door twee coaches die getraind zijn in de KIES werkwijze. De coaches gaan in 8 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur met de groep aan de slag. Hoe dat gaat hangt af van de behoeftes van de kinderen in de groep. Denk aan rollenspellen, gesprekken, creatieve werkvormen, spel en stellingen.

We starten een KIES groep altijd met een ouderbijeenkomst waarin we uitleggen wat ze kunnen verwachten en we sluiten af met een ouderbijeenkomst zodat ze weten wat er is bereikt. Om deel te kunnen nemen moet er toestemming zijn van beide ouders.

De KIES groep voor de kinderen start weer begin april. De tijd en de plaats zullen we nader bepalen. Indien er veel aanmeldingen van één school komen dan zal de KIES groep op een school plaatsvinden. De eerste ouderbijeenkomst zal eind maart zijn. 

Kinderen kunnen door hun ouders worden aangemeld voor de groep. Dat kan via de basisschool van uw kind, via of via 06-15866613. Graag aanmelden voor maandag 23 maart aanstaande.

Browser niet ondersteund
Je browser wordt helaas niet ondersteund. Hierdoor kan het zijn dat sommige onderdelen van de site niet volledig werken. Lees hier meer over welke browsers we ondersteunen of update je browser.