Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Enquete buurtkamer Kadans                                                                             

Hoe ziet uw Buurtkamer Kadans eruit?

De wijken Batadorp, Kantonnier en Wilhelminadorp krijgen een gezamenlijke buurtkamer in buurthuis Kadans. Als daar voldoende interesse voor is natuurlijk. Wij als werkgroep zijn enthousiast maar bent u dit ook?

Vandaar onze vraag: hoe ziet voor u een voor iedereen toegankelijke buurtkamer eruit?

1. Is een buurtkamer belangrijk voor onze buurt? Ja / Nee

2. Zou u er gebruik van maken? Ja / Nee

3. Zou u mee willen helpen als vrijwilliger om

de buurtkamer tot een succes te maken? Ja / Nee

Zo ja, uw naam en telefoonnummer of e-mailadres:

_____________________________

_____________________________

4. Welke van onderstaande activiteiten vindt u belangrijk? U kunt zelf ook activiteiten invullen.

 • Activiteiten buurtvereniging

 • Activiteiten en cursussen voor ouderen

 • Activiteiten en cursussen voor jongeren

 • Bibliotheek servicepunt

 • Buurtpreventie inloop

 • Ontmoetingsruimte (dagelijks krant, tijdschriften, biljart, koffie etc.)

 • Spreekuur wijkagent

 • Filmavonden / feestavond

 • Servicepunt Bestwijzer voor al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn

 • Spreekuur Bewonersoverleg

 • Belasting spreekuur

 • Financieel spreekuur

 • Sevicepunt Apotheker

 • ___________________________________

 • ____________________________________

 • ____________________________________

 • ____________________________________

  De ingevulde enquête graag inleveren vóór 17 augustus 2018. Inleveradressen: z.o.z.

  Inleveradressen enquêteformullier:

 • Buurthuis Kadans (brievenbus), Sint Jozefstraat 1

 • Afgeven in Buurthuis Kadans maandag 13 t/m donderdag 16 augustus tussen 19.30 en 21.00 uur: de koffie/ thee staat met iets lekkers klaar!

 • AH winkel Wilhelminaplein (balie)

 • Choco en Zoet, Wilhelminaplein

 • Looierstraat 28 (brievenbus)

 • Digitaal inleveren kan ook. Ga hiervoor naar www.kadansbest.nl

  Graag inleveren vóór 17 augustus 2018.

  We kijken uit naar uw reactie!

  Hartelijke groeten,

  Werkgroep Buurtkamer Kadans

  Voor meer informatie: tel. 0499-745806 (WBO, Peter de Leeuw)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadans maakt onderdeel uit van    , Sint. Jozefstraat 1, 5684 TS Best