Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Parkeren rond de sportaccomodatiesHet komt regelmatig voor dat er in Pr. Beatrixlaan in de wijk Naastenbest er zoveel auto's worden geparkeerd waardoor bewoners hun auto niet meer in hun straat kunnen parkeren. Dit wordt veroorzaakt doordat veel personen met hun auto naar de sportaccommodaties komen om deel te nemen aan hun sportieve activiteit. Vaak zijn er dan nog wel parkeerplaatsen beschikbaar op het parkeer terrein van Wilhelmina Boys maar door onbekendheid met de situatie bij de personen die van buiten Best op bezoek komen, blijft dit parkeer terrein buiten beeld.

Een deel van dat probleem wordt veroorzaakt door verwarring die ontstaat door de verschillende uitritten. Om hierin verbetering te brengen is er voorgesteld om de bus uitrit van het parkeerterrein rond de handbalveldjes af te sluiten zodat de auto’s vanzelf doorrijden naar de ingang bij de sporthal. Mocht dit terrein vol zijn dan is er verkeersbegeleiding door borden die verwijzen naar het parkeerterrein bij Wilhelmina Boys. In een kleine projectgroep met gemeente en Bewonersoverleg Naastenbest is dit voorstel omarmd en verder uitgewerkt. Het wachten nu is op het besluit binnen de afdeling verkeer van de gemeente Best voor de uitvoering. We hopen als bewoners dat het parkeerprobleem, veelal bij evenementen, sterk verminderd zal worden. 

De ervaring zal het leren.