Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Bestse klompenmakers (2018)Waarom had Best zo veel klompenmakers?

De reden is tweeledig. De eerste en belangrijkste reden was dat de klompenmakerij de boeren wat extra inkomsten gaf. In de slappe wintertijd konden ze met het maken van klompen nog wat verdienen. Het waren dus vooral boeren met een bijverdienste en pas later besloten enkele boeren om alleen nog maar voor het maken van klompen te gaan. Pas een kleine honderd jaar geleden begonnen ze de klompen ook te beschilderen. (Jaren twintig van de 20e eeuw)

De tweede reden was ook het feit dat de snelgroeiende populieren het hier in deze streek erg goed deden.

Bijschrijft foto: Overal in De Vleut zijn de rijen populieren zichtbaar

Die populieren maakten nog meer mogelijk. Zo werd bij de geboorte van een boerendochter door pa een aantal populieren geplant. Als ze dan rond de twintig jaar later uitgehuwelijkt werd, dan kon met de houtopbrengst van de dan kaprijpe populieren de bruidschat betaalt worden. Ze hadden dan ook eventueel hout voor een eerste huis en er was cash vanwege de verkoop van het hout.