Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Allerzielen (2018)Allerzielen 1 oktober 2018, Sint Olulphuskerk Best

Niet dat ik zo gelovig ben maar omdat er een naaste van mij afgelopen jaar overleden is, ben ik uitgenodigd om Allerzielen mee te vieren. Ik moet toegeven dat het wel iets heeft, het is inderdaad een moment van herdenken. Tijdens een mooi opgezette dienst, door de Kerk en veel vrijwilligers geeft het een speciaal herinnerings moment. Ik weet niet of het gebruikelijk is maar ik heb er een  paar foto’s van gemaakt.

Door dit gegeven ga je ook weer even googelen, wat is Allerzielen en wanneer bijvoorbeeld de Last Post. Hier wat gevonden feiten:

Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf

De Last Post is een trompetsignaal, gebruikt in verschillende legers. Het signaal wordt bij militaire herdenkingen en begrafenissen in Groot-Brittannië en Gemenebest-landen gebruikt