Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

150 euro voor AVGMAtletiek Club Generaal Michaëlis (AVGM) was de enige Bestse vereniging die snel en enthousiast reageerde op de oproep van de gemeente om zwerfvuil aan te pakken. Op een enkele zaterdagochtend werden door 17 vrijwilligers even zo veel vuilniszakken met zwerfvuil opgeruimd in de wijken rondom de sportvelden van Naastenbest.

De gemeente had er een te winnen prijs aan gekoppeld en als enige deelnemer was het dus ook zonneklaar waar die aanmoedigingsprijs van 150 euro naar toe zou gaan.

Op de foto enkele van de vrijwilligers die hun zaterdagochtend gebruikt hebben om Best een klein beetje mooier te maken.

In maart komt de gemeente met nog weer zo'n actie! Wie doen er dan mee?