Menu

Nieuws:

Bewonersoverleggen 'op de schop'

Tom Lassing
6 december 2018 , 96x gelezen

Er ligt een voorstel om de bestaande bewonersoverleggen om te vormen tot een instrument dat actief met de bewoners dialogen voert om zo tot verbeteringen in de wijk te komen.

De bestaande bewonersoverleggen, opgericht rond het jaar 2000, zijn niet allemaal even succesvol gebleken. Soms omdat men in de wijk tevreden is, soms omdat de kwaliteit en tijd van de leden van het bewonersoverleg simpelweg miste.

Niet altijd is er duidelijk of het bewonersoverleg nog wel echt een binding met de wijk heeft.

In samenwerking met "Samen op ons Best" en actieve bewoners hebben de Bewonersoverleggen en de gemeente verschillende bijeenkomsten over de toekomstige richting van de Bewonersoverleggen gehad.

Het resultaat is dat het voorstel er ligt dat Bewonersoverleggen in de toekomst meer streven naar 'verbinden'.

Iets dat ook aan de basis ligt van het initiatief PleinBest, dat ook vanuit Samen op ons Best is opgezet.

Het Bewonersoverleg moet volgens het voorliggende voorstel een neutrale verbinder in de wijk worden. Het is er voor iedere bewoner. Het bewonersoverleg neemt daarom geen stelling in, maar steunt bewoners die wel stelling innemen.

Het probeert echter ook verbinding te leggen tussen eventuele verschillende stellingen.

De bekendheid van de Bewonersoverleggen mag in enkele wijken beter worden. Ook hebben Bewonersoverleggen in het verleden regelmatig zelf stelling ingenomen. Dat moet dus in de toekomst voorkomen worden. Het Bewonersoverleg is geen actiegroep. In De Vleut heeft deze opzet de laatste jaren al gewerkt. Het Bewonersoverleg aldaar heeft de dialoogsessies met de bewoners gevoerd, terwijl twee andere groepen echt als activistische groepen naar de bewoners optraden. Deze opzet is goed werkbaar gebleken waarbij de relatie tussen de gemeente, actiegroepen en bewonersoverleg gaandeweg steeds beter werd en er een vertrouwensband werd opgebouwd.

Uiteraard moet de gemeentelijke organisatie zich gaan aansluiten bij de gewenste veranderingen.

De dialoog in plaats van het debat is heel waardevol gebleken. Dialoog houdt in dat niet alleen bewoners onderling, maar ook bewoners, bewonersoverleg en ambtenaren en politiek samen de dialoog aangaan.

Uiteraard moet ook de informatie van de gemeente naar de bewonersoverleggen en de bewoners helemaal op orde zijn. Niet alleen informatie vooral en na afloop, maar ook informatie gedurende de processen.

Open communicatie met een belangrijke verbindende rol voor de bewonersoverleggen. 

Het zal wat van de vrijwilligers van het bewonersoverleg vragen, maar zoals gezegd, de ervaring in De Vleut was al heel positief.


(Voor we stellen dat het perfect in De Vleut was... Dat was het nog nét niet, maar enorme uitdagingen en aanvankjelijk grote tegenstellingen werden dankzij de dialoog opzet goed en breed opgepakt en op enkele punten na werd alles volgens afspraak afgerond.

Waar lukte het niet: Twee ondernemers hielden zich in de procedure niet aan hun eerder gegeven woord en de gemeente kwam helemaal aan het einde van één van de procedures nog met een door hen gewenste aanvulling die door twee bewoners als een dolk in de rug werd ervaren. Dat ingebrachte punt van de gemeente had voor de eerlijkheid en openheid van de procedure veel eerder ingebracht moeten worden. Zoiets moet in de toekomst echt voorkomen worden.)

Reacties

Bekijk meer nieuws in de buurt »