Zelfhulpgroep voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en hun partners

Trefpunt NAH Best

Details

Dinsdag 19 september 2023 van 10:00 tot 12:00 uur
Afgelopen
Max de Bossustraat 1, Best
Terugkerende activiteit
Maandelijks op de 3de dinsdag tot en met 19 december 2023

Een contactgroep voor volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel en hun partners. 

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan ontstaan door een beroerte, een hersentumor, een ziekte of langdurig zuurstoftekort. Het kan ook het gevolg zijn van een ongeval of geweld. Er is niet één hersenletsel gelijk aan het andere; voor iedereen zijn de gevolgen verschillend.

Breuk in de levenslijn

Een van de belangrijkste kenmerken van NAH is ‘de breuk in de levenslijn’. Het leven is niet meer zoals vóór het hersenletsel. Naast zichtbare gevolgen, zoals verlamming, zijn er ook veel onzichtbare gevolgen. Voorbeelden hiervan zijn: vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen, verhoogde prikkelgevoeligheid, verandering in karakter en gedrag en problemen met begrip en gebruik van taal (afasie). 

NAH is een chronische aandoening, je moet leren leven met de beperkingen. Ook de naasten moeten leren omgaan met een veranderde persoon en een veranderd leven. Hersenletsel heb je nooit alleen!

Herkenning, erkenning en begrip

Vooral de onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn nog te weinig bekend. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel stuiten dan ook vaak op onbegrip.

Bij Trefpunt NAH heb je aan een half woord genoeg. De begeleiding is in handen van ervaringsdeskundigen, mensen die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben en al flinke stappen hebben gezet in hun verwerkingsproces. Je kunt in een vertrouwde omgeving ervaringen delen met elkaar en tips uitwisselen. Om elkaar te steunen en om van elkaar te leren. Je ervaart dat je niet de enige bent. Dat helpt, samen bereik je meer! 

Waar en wanneer?

Trefpunt NAH vindt plaats in ’t Tejaterke, Max de Bossustraat 1, BEST. 

Vanaf maart 2023 zal Trefpunt NAH twee keer per maand wordt georganiseerd.

Op de eerste dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en op de 3e dinsdagochtend van 10 tot 12 uur.

Beide keren is inloop mogelijk vanaf een half uur voor aanvang.

 Je kunt nu dus komen wanneer het 't beste voor je past.

Dat mag ook de ene keer 's avonds en de andere keer 's ochtends zijn.

Het is niet onze bedoeling dat er vaste groepen ontstaan.

Twee keer komen mag als het bezoekersaantal het toelaat.

Neem voor meer informatie contact op met het Zelfhulp Netwerk 

Stichting Zelfhulpnetwerk Zuidoost Brabant
T 040 - 211 83 28
E

Over de organisator

Trefpunt NAH Best
Iedere 1e dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:30 is er een lotgenotencontact voor mensen met NAH en hun partners Niet-aangeboren herse...... Lees meer