Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
PleinBest.nl - Ontmoeten, Vinden en Verbinden
Meer aandacht voor je activiteiten?
Plaats je activiteiten regelmatig op PleinBest en laat weten wat je zoal doet en organiseert. Het komt dan ook in de nieuwsbrief en levert je vrijwel zeker meer bezoekers op!

UitgelichtGids

Als doel heeft de vereniging de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen voor jong en oud en alle nationaliteiten.Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt voor de verbouwing van groente, fruit, kruiden en bloemen.De tuinen zijn gelegen in een volkstuinen complex met een gemeenschappelijke gebouw.In de tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en in het huishoudelijk reglement.Op het complex heeft de vereniging beschikking over 237 tuinen die per 100 m2 worden verhuurd.
SeniorWeb Best?? SeniorWeb Best heeft als doel de ouderen in Best en omstreken in staat te stellen beter om te gaan met de computer, de laptop, de smartphone en de tablet. Daartoe biedt SeniorWeb Best begrijpelijke cursussen aan in samenwerking met CultuurSpoor Best.
In Beeld is een praktijk voor kindercoaching & counseling. Ik begeleid kinderen die problemen ervaren in school- en/of thuissituatie. U kunt hierbij denken aan problemen met (leren) lezen, rekenen of spelling of kinderen die zich moeilijk kunnen concentreren en/of impulsief reageren. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met dyslexie, dyscalculie en dysgrafie (slecht handschrift). Maar ook kinderen die te maken hebben met rouw en verlies, die angstig zijn, sociaal onhandig of die moeite hebben met luisteren wil ik graag helpen.