Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Pleinbest.nl

Inloggen of inschrijven

Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
Zet je buurtsite op je telefoon! Klik eerst op en daarna op    Zet op beginscherm
PleinBest.nl - Ontmoeten, Vinden en Verbinden
Staat jouw club al op Pleinbest?
Heeft jouw club, vereniging, initiatief, belangenvereniging, evenement, of bedrijf al een plekje op PleinBest?

UitgelichtGids

Bewonersoverleg Best Oost De gemeente Best vindt het van belang dat er in iedere wijk een bewonersoverleg functioneert, dat als samenwerkingspartner van de gemeente optreedt bij zaken die de wijk aangaan. Deze taak nemen wij als vrijwilligers serieus, geven geen mening maar proberen een gesprekspartner te zijn tussen gemeente en bewoners.
Als doel heeft de vereniging de bevordering van het volkstuinwezen in het algemeen voor jong en oud en alle nationaliteiten.Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt voor de verbouwing van groente, fruit, kruiden en bloemen.De tuinen zijn gelegen in een volkstuinen complex met een gemeenschappelijke gebouw.In de tuinvereniging gelden regels en afspraken die zijn vastgelegd in statuten en in het huishoudelijk reglement.Op het complex heeft de vereniging beschikking over 237 tuinen die per 100 m2 worden verhuurd.
De maatschappelijke beursvloer is een bijeenkomst waar je als organisatie of bedrijf alles aan elkaar mag vragen, behalve geld. Doel is om de onderlinge samenwerking en samenhang te versterken. De eerstkomende beursvloer vindt op 25 april 2019 in QB plaats. (Vanaf 18:00 uur) Meer informatie op deze site!
Iedere 1e dinsdag van de maand van 19:30 tot 21:30 is er een lotgenotencontact voor mensen met NAH en hun partners